Octuator levererar moderna och kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet såsom Envirolyte-anläggningar

Envirolyte

Envirolyte är ett desinfektionsmedel, sk anolyt, framställt genom elektrolys av koksalt och vatten. Härvid bildas hypoklorsyra, samma som kroppens eget immunförsvar använder. Envirolyte är mycket effektiv vid avdödning av bakterier, virus, svamp och sporer, t ex Legionella.

Till skillnad mot natriumhypoklorit (”klor”) och andra biocider, är Envirolyte skonsam mot miljön. Restprodukten återgår till salt och vatten. Envirolyte har förmågan att eliminera biofilmen i vätskesystem, och har även en rengörande effekt.

Dessa egenskaper gör produkten mycket lämplig i t ex fastigheter, sjukhus, industrier, livsmedels- och dryckesindustri. Envirolyte används också till kyltorn och andra system med cirkulerande vatten som utsätts för mikrobiologisk påverkan.

Produkten har lång lagringstid, minst 6 månader. Envirolyte är godkänd för användning i dricksvatten enligt svenska Livsmedelsverket och i EU (EC 1040/2005, annex II).