Produkter & Tjänster

Octuator tillhandahåller moderna och kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet såsom:

  • Stationära och mobila Envirolyte-anläggningar

  • Filteranläggningar för dricksvatten

  • Filteranläggningar för processvatten

  • Framtagning av vattenbehandlingsanläggningar samfällighetsföreningar

Våra tjänster för vattenbehandling:

  • Dokumentation, manualer, CAD-ritningar

  • Projektsamordning vid entreprenader

  • Rengöring och Legionellasanering av kyltorn/kylvattensystem

  • Installations- och servicearbeten

Tjänster och konsultation

Octuator erbjuder konsultativa tjänster och serviceuppdrag.
Läs mer

Envirolyte

Envirolyte är framtagen för desinfektion i vattensystem i exempelvis fastigheter, sjukhus, industrier, livsmedels- och dryckesindustri.
Läs mer

Vattenbehandling

Produkter för vattenbehandling till exempelvis samfälligheter, hushåll, industri och andra fastigheter.
Läs mer

Octuator AB

Adress:
Skogsängsvägen 3
135 55 Tyresö   

Kontakta oss

Telefon: 08 – 798 75 75
E-post: info@octuator.se