Produkter & Tjänster

Octuator levererar moderna och kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet såsom Envirolyte-anläggningar samt filter och annan utrustning för dricks- och processvatten.

I våra tjänster för vattenbehandling ingår t ex dokumentation, manualer, CAD-ritningar och projektsamordning vid entreprenader. Vi arbetar även med Legionellasanering av vattensystem, kyltorn och kylvattensystem.

Tjänster och konsultation

Octuator erbjuder konsultativa tjänster och serviceuppdrag.
Läs mer

Envirolyte

Envirolyte är framtagen för desinfektion i vattensystem i exempelvis fastigheter, sjukhus, industrier, livsmedels- och dryckesindustri.
Läs mer

Vattenbehandling

Produkter för vattenbehandling till exempelvis samfälligheter, hushåll, industri och andra fastigheter.
Läs mer

Octuator AB

Adress:
Skogsängsvägen 3
135 55 Tyresö   

Kontakta oss

Telefon: 08 – 798 75 75
E-post: info@octuator.se