Välkommen till
Octuator AB

Rent vatten - den viktigaste råvaran

Octuator arbetar med sanering av bakterier, såsom Legionella, och andra mikrobiologiska föroreningar i dricks- och processvattensystem. Vi har lyckade resultat från t ex flerbostadshus, samfälligheters dricksvattennät och kyltorn.

Vår produkt är en form av klor, hypoklorsyra, med handelsnamnet Envirolyte®. Denna biocid är unik eftersom den varken är miljö- eller hälsomässigt farlig. Det krävs ingen skyddsutrustning vid hanteringen. Envirolyte är godkänd för tillsats i dricksvatten enligt Livsmedelsverket.

Envirolyte tillverkas antingen på plats i utrustning som hyrs av oss, eller köps i dunk eller fat. Efter installation av utrustningen verifierar vi doseringsmängd till vattensystemet med portabel mätutrustning. Det är viktigt att följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.