Välkommen till Octuator AB

Rent vatten – den viktigaste råvaran

Företaget levererar produkter och tjänster för dricks- och processvatten.

Våra kunder är framförallt fastighetsägare och industriföretag, exempelvis flerbostadshus, sjukhus, äldreboenden, hotell, kontorsbyggnader, sporthallar etc.

Vi har även lösningar för processvatten i till exempel kyltorn.

Octuator har försäljningsrätten för produkten Envirolyte® som är ett miljövänligt och kraftfullt desinfektionsmedel i vatten och för ytbehandling.

Octuator erbjuder konsultativa tjänster och serviceuppdrag för ovanstående kundgrupper.

Ladda ner - Broschyr om Octuator

Octuator AB

Adress:
Skogsängsvägen 3
135 55 Tyresö   

Kontakta oss

Telefon: 08 – 798 75 75
E-post: info@octuator.se